Faaliyet Alanları

Mimarlık ve Mühendislik Proje Hizmetleri

Yeni Bina Proje Hizmetleri

Mevcut Binaların Deprem Dayanıklılık Tespit ve Raporlanması

Deprem Ön İnceleme

Mevcut Binaların Deprem Dayanıklılıklarının Arttırılması Projeleri

Deprem Güçlendirme Projeleri

Altyapı Projeleri

Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçme Suyu, Yol, Bina Temel Drenajı

HABERLER