KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında yetkili kılınmıştır.
Bu yetki ile firmamız Riskli Yapı Tespit raporu hazırlamaktadır.

Asplan Mimarlık Mühendislik