KURUMSAL

Asplan Mimarlık Mühendislik

Şirketimiz 1997 yılında Üner İnşaat olarak kurulmuş ve inşaat yapımı alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. 
Firmamız ismini 2006 yılında İberya Medikal İnşaat olarak değiştirip faaliyet alanının medikal malzemeleri 
temini, satışı, laboratuvar kurulumu ve işletmesi için kurs vermek olarak değiştirmiştir. 
2009 yılında firmamız ismini Asplan Mimarlık Mühendislik olarak değiştirmek ile birlikte faaliyet konusunu 
mimarlık ve mühendislik olarak değiştirmiştir. 
Asplan Mim. Müh. olarak faaliyetine devam eden firmamız; yeni bina projeleri, mevcut binaların deprem dayanımlarının saptanması, deprem dayanımları yetersiz olan binaların deprem dayanımlarının arttırılması projelerinin hazırlanması, kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu, bina drenaj planları ve yol projeleri hazırlanması işleri ve hazırlanan projelerin keşif metraj ve ihale dosyalarını hazırlama işlerini titizlikle hazırlamaktadır.
Firmamız daha çok kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermek ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlara benzer iş yapan seçkin firmalara tecrübeli ekibimiz ile proje ve danışmanlık desteği de vermektedir.

ÇALIŞKAN LOJİSTİK